Strategie in Actie

Heeft u uw strategie gedefinieerd? Zo ja, is deze doorvertaald in concrete acties?

strategie-in-actie-nl

Ik werk met management teams om uw strategie op te zetten en/of te vertalen naar een geprioriteerde lijst van projecten en programma’s om zo focus aan te brengen. Om executiekracht te krijgen. Om uw strategie daadwerkelijk in actie te brengen.

LEGO Serious Play is een optionele facilitatiemethode die ik kan toepassen, om ervoor te zorgen dat uw volledige team aan uw sessie zal bijdragen.